1. ANTRAKT STAND-UP FESTIWAL (ASF) jest imprezą odbywającą się w dniach 24 - 26 listopada 2017 roku w Warszawie.
 2. Organizatorem oraz koordynatorem ASF jest Agencja Artystyczna Antrakt.
 3. Integralną częścią ASF są wieczory eliminacyjne, konkurs, koncerty towarzyszące oraz gala finałowa.
 4. Celem Antrakt Stand-Up Festiwalu jest:
  1. Prezentacja i promocja twórczości Stand-Up Comedy w Polsce;
  2. Umożliwienie twórcom i wykonawcom prezentacji swoich programów Stand-Up Comedy;
  3. Wyłonienie najlepszych twórców i wykonawców oraz ich dalsza promocja;
 5. Eliminacje do konkursu ASF:
  1. Warunkiem przystąpienia do eliminacji ASF jest przygotowanie oraz wykonanie w języku polskim programu Stand-Up Comedy o łącznym czasie trwania nie krótszym niż 10 minut i jednocześnie nie dłuższym niż 15 minut;
  2. Zgłoszony program w całości nie powinien pokrywać się z programami zaprezentowanymi w poprzednich edycjach ASF podczas części konkursowej;
  3. Eliminacje do konkursu ASF odbędą się na terenie całego kraju podczas wieczorów eliminacyjnych Stand-Up Comedy organizowanych przez Agencję Artystyczną ANTRAKT w październiku 2017 roku, w następujących miejscowościach:
   1. Gdańsk
   2. Kraków
   3. Poznań
   4. Warszawa
   5. Wrocław
  4. W celu zgłoszenia chęci udziału w eliminacjach wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem www.standupfestliwal.pl/eliminacje;
  5. W zgłoszeniu wykonawca powinien podać wszelkie niezbędne dane oraz załączyć nagranie video zgłaszanego materiału konkursowego (w formie pliku lub linku do obejrzenia) w specjalnie do tego przeznaczonym polu formularza;
  6. Nieprzekraczalnym terminem nadsyłania zgłoszeń jest dzień 15 września 2017 roku;
  7. Informację o zakwalifikowaniu się do danego wieczoru eliminacyjnego wykonawcy otrzymają od organizatora konkursu najpóźniej do dnia 20 września 2017 roku pocztą elektroniczną na adres email podany w formularzu zgłoszeniowym;
  8. Wszystkie wieczory eliminacyjne mają z góry określony limit wykonawców;
  9. Wybór do konkursu głównego ASF poszczególnych wykonawców wieczorów eliminacyjnych, odbywają się dwutorowo:
   1. Drogą głosowania publiczności - 1 wykonawca z każdego wieczoru eliminacyjnego;
   2. Poprzez wybór przez Organizatorów ASF - 1 osoba z każdego wieczoru eliminacyjnego.
  10. Łącznie z każdego wieczoru eliminacyjnego zakwalifikowanych zostanie 2 wykonawców, jednak jest to ściśle uzależnione od poziomu artystycznego prezentowanego przez wykonawców;
  11. Łącznie ze wszystkich wieczorów eliminacyjnych do konkursu głównego ASF, może zostać zakwalifikowanych maksymalnie 10 wykonawców;
  12. Przez wykonawców rozumie się uczestników indywidualnych;
  13. Udział w wieczorach eliminacyjnych ASF odbywa się na koszt własny uczestnika;
  14. Za organizację wieczorów eliminacyjnych ASF odpowiedzialna jest Agencja Artystyczna Antrakt;
  15. Wszelkich informacji dotyczących wieczorów eliminacyjnych udziela organizator ASF;
  16. Jako główne medium publikacji wszelkich informacji na temat ASF ustala się stronę internetową ASF dostępną pod adresem www.standupfestiwal.pl oraz profil w mediach społecznościowych dostępny pod adresem www.facebook.com/standupfestiwal
 6. Udział w konkursie ASF oraz gali ASF:
  1. W konkursie ASF uczestniczą wykonawcy, którzy zakwalifikowali się do konkursu ASF podczas wieczorów eliminacyjnych odbywających się na zasadach opisanych w pkt. V;
  2. Wykonawcy są zobowiązani do zaprezentowania podczas konkursu ASF materiału zgodnego z materiałem zaprezentowanym podczas wieczorów eliminacyjnych;
  3. Wykonawcy ASF są zobowiązani do dostarczenia pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. spisanych tekstów prezentowanych podczas konkursu ASF wraz z podaniem autora tekstu najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Festiwalu;
  4. Laureaci konkursu ASF są zobowiązani do uczestnictwa w Gali Finałowej w dniu 26 listopada 2017 roku bez wypłacania dodatkowych wynagrodzeń;
  5. Szczegółowy scenariusz gali finałowej oraz harmonogram prób zostanie przygotowany przez organizatora ASF i dostarczony laureatom;
  6. Agencja Artystyczna Antrakt zapewnia wykonawcom zakwalifikowanym do konkursu ASF nieodpłatne zakwaterowanie podczas festiwalu oraz zwrot kosztów podróży na podstawie dostarczonego biletu kolejowego bądź autobusowego;
  7. Agencja Artystyczna Antrakt zapewnia wykonawcom festiwalu ASF obsługę techniczną i aparaturę nagłośniającą niezbędną do zaprezentowania zgłoszonego materiału konkursowego.
 7. Jury Antrakt Stand-Up Festiwalu:
  1. Na czas trwania 3 edycji ASF, Agencja Artystyczna Antrakt powołuje Jury Konkursu ASF;
  2. O wysokości oraz podziale nagród decyduje Jury Konkursu ASF;
  3. O ewentualnych dodatkowych nagrodach, nie przyznanych przez Jury decyduje Agencja Artystyczna Antrakt.
 8. Postanowienia końcowe:
  • Wykonawcy wieczorów eliminacyjnych, konkursu ASF oraz gali finałowej udzielają nieodpłatnej licencji Agencji Artystycznej Antrakt na rejestrację audio/video wszystkich elementów Antrakt Stand-Up Festiwalu w celu dokumentacji festiwalu ASF;
  • Agencja Artystyczna Antrakt zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym regulaminie, z zachowaniem obowiązku poinformowania wszystkich wykonawców o wprowadzonych zmianach;
  • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora ASF – Agencji Artystycznej Antrakt;
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2017 roku.